Καπάδοχος Δημήτριος

Ο Δημήτριος Χρ. Καπάδοχος είναι Φιλόλογος, Ιστορικός, Ερευνητής Καθηγητής, Διδάκτορ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Tίτλοι του συγγραφέα