ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GREEK SOCIETY OF DATA ANALYSIS

Tίτλοι του συγγραφέα