Χουρδάκης Αντώνης

? ?ντώνης Γ. Χουρδάκης φοίτησε στ? Πάντειο Πανεπιστήμιο κα? σπούδασε κλασικ? φιλολογία κα? ?στορία στ? Φιλοσοφικ? Σχολ? το? Πανεπιστημίου Κρήτης (?ς ?πότροφος το? Ι.Κ.Υ.). Ε?ναι Διδάκτωρ ?στορίας τ?ς ?κπαίδευσης το? Πανεπιστημίου τ?ς Σορβόννης. Τ? 2004 ?ξελέγη Καθηγητ?ς στ? Π.Τ.Δ.Ε. το? Πανεπιστημίου Κρήτης, στ? ?πο?ο διδάσκει ?π? τ? 1990. Τ? ?πιστημονικά του ?νδιαφέροντα ?στιάζονται στ?ν χ?ρο τ?ς ?στορίας τ?ς ?κπαίδευσης κα? στ? Διδακτικ? τ?ς ?στορίας.

Tίτλοι του συγγραφέα