Κατσέλη Λούκα

Η Καθηγήτρια Λούκα Τ. Κατσέλη έλαβε το πρώτο της πτυχίο (Β.Α.) στην οικονομική επιστήμη από το Smith College των ΗΠΑ το 1972 με έπαινο. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Princeton των ΗΠΑ, από το οποίο της απονέμονται πτυχία μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη Δημόσια Πολιτική (1974) και στην Οικονομική Επιστήμη (1975), καθώς και ο τίτλος του Διδάκοτρα της Οικονομικής Επιστήμης το 1978, με ειδίκευση στη Διεθνή Οικονομική και στην ΟΙκονομική της Ανάπτυξης. Η διδακτορική της διατριβή Εισαγόμενος Πληθωρισμός σε Μικρές και Ανοικτές Οικονομίες δημοσιεύτηκε το 1979 στη σειρά "Εξέχουσες Διδακτορικές Διατριβές". Την περίοδο 1977-1985 διατελεί Επίκουρος και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ, όπου αναπτύσσει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα. Το 1987 αναγορεύεται Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το περίοδο 1998-2001 διατελεί Πρόεδρος του Τμήματος και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για την ακαδημαϊκή της προσφορά έχει διακριθεί με το ειδικό βραβείο του καλύτερου νέου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Yale (1980) και με διετή ερευνητική υποτροφία από το German marshall Fund (1982-1984). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Η Λ. Κατσέλη έχει διατελέσει στο παρελθόν Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (1982-1986), μέλος των Επιτροπών Ευρωπαϊκής Οικο νομικής Πολιτικής, καθώς και μέλος της "Επιτροπής Σοφών" των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την αναθεώρηση της Κοινωνικής Χάρτας της Ευρώπης (1995-1997). Την περίοδο 1993-1996, διατελεί Ειδική Οικονομική Σύμβουλος του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ την περίοδο 1996-1997 κατέχει θέση Ειδικής Συμβούλου στο Υπουργείο Παιδείας. Από το 1996 είναι μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών. Από το 1999 είναι μέλος του Euro 50 Group που αποτελείται από 50 προσωπικότητες της Ευρώπης για την παρακολούθηση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της απρόσκοπτης υιοθέτησης του ευρώ. Πρόσφατα διορίστηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ στις προπαρασκευαστικές εργασίες της Διεθνούς Διάσκεψης για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης (Μάρτιος 2001).

Tίτλοι του συγγραφέα