Κουμάκης Γεώργιος

Ο Γεώργιος Χ. Κουμάκης υπηρετεί από το 1971 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου διδάσκει φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή.

Tίτλοι του συγγραφέα