Κορδούτης Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Κορδούτης είναι Λέκτορας Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Tίτλοι του συγγραφέα