Χαλκιά Κρυσταλλία

Η Κρυσταλλία Χαλκιά είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Sussex (Ph.D.) και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Αθήνας (Τομέας Φυσικών Επιστημών, τεχνολογίας και περιβάλλοντος). Έχει διδάξει στα ΠΕΚ Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Πειραιά και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του ΠΤΔΕ και του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Αθήνας. Από το 1996 είναι Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ Αθήνας, όπου διδάσκει Μεθόδους Διδασκαλίας και Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων. ʼρθρα της σχετικά με διάφορα θέματα Διδακτικής έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά Ανοιχτό Σχολείο, Νέα Παιδεία, Παιδαγωγική Επιθεώρηση και Σύγχρονη Εκπαίδευση.

Tίτλοι του συγγραφέα