Μαγείρου Ευάγγελος

Ο Ευάγγελος Μαγείρου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Tίτλοι του συγγραφέα