Γιαβρίμης Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Γιαβρίμης εργάστηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός, αλλά και σε θέσεις ευθύνης. Από το 2009 είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει κάνει μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή και κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους στη Σχολική Ψυχολογία και στην Τοπική Ανάπτυξη και Έρευνα, και ένα διδακτορικό στη Σχολική Ένταξη Μαθητών με Χαμηλή Επίδοση. Τέλος, έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές εργασίες.

Tίτλοι του συγγραφέα