Κωνσταντίνου Ιωάννης

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος και Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν στο επίκεντρό τους κυρίως την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Tίτλοι του συγγραφέα