Καρράς Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδάσκων (Σ.Ε.Π.) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα και στον κόσμο και οι μελέτες του επικεντρώνονται σε διεθνείς συγκριτικές έρευνες στο χώρο της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων και επιμελητής (σε συνεργασία) δεκατριών συλλογικών τόμων σε διάφορες γλώσσες και έχει δημοσιεύσει πάνω από ογδόντα μελέτες σε διάφορες γλώσσες επίσης. Υπεύθυνος μονάδας Διεθνούς Εκπαίδευσης και 'Ερευνας του ΚΕ.ΜΕ.Ι.Ε.Δ.Ε. του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπσιτημίου Κρήτης.

Tίτλοι του συγγραφέα