Μπίσιας Ηλίας

Ο Ηλίας Γ. Μπίσιας είναι διευθυντής των Ναυτικών Χρονικών.

Tίτλοι του συγγραφέα