Μπαντής Σταύρος

Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Tίτλοι του συγγραφέα