Τόμος: 2
Κωδικός καταλόγου: 9550539
ISBN: 978-960-01-0956-7
3η ανατύπωση, Ιούλιος 2007 (1η έκδοση, Νοέμ. 2002)
17 x 24
σελ. 436 + ιστ΄

Γιώργος Χρήστου

Εισαγωγή στην Οικονομετρία, τόμος 2

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €50,76
Τιμή: €45,68 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €5,08 (10%)


Περίληψη

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές των πανεπιστημιακών Οικονομικών Σχολών και καλύπτει τις ανάγκες τους για ένα σύγχρονο βασικό εγχειρίδιο Οικονομετρίας. Κατάλληλο για μαθήματα, κατά κύριο λόγο, προπτυχιακού επιπέδου, μπορεί να χρησιμεύσει και ως βοήθημα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ιδίως για φοιτητές που προέρχονται από άλλους κλάδους. Το επίπεδο παρουσίασης των θεμάτων είναι όσο το δυανττόν απλούστερο, χωρίς παρ' όλα αυτά να θυσιάζεται η αυστηρότητα και η ακρίβεια των αναλύσεων. Δίνεται έμφαση στην οικονομική σημασία των διαφόρων υποθέσεων, ενώ όλα σχεδόν τα προσφερόμενα πραδείγματα βασίζονται σε δεδομένα από την ελληνική οικονομία.

Περιεχόμενα

Αντί προλόγου || Ειδικά θέματα || Εξωγενείς πληροφορίες, ομαδοποίηση των παρατηρήσεων και η γενικευμένη μέθοδος των ροπών || Η μη γραμμική μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων και ο έλεγχος μη γραμμικών περιορισμών || Υποδείγματα κατανεμομένων χρονικών υστερήσεων || Φαινομενικά μη συνδεόμενες παλινδρομήσεις και το υπόδειγμα Arch || Ποιοτικές και περιορισμένες εξαρτημένες μεταβλητές || Συστήματα εξισώσεων || Συστήματα εξισώσεων - βασικές έννοιες || Το πρόβλημα της ταυτοποιήσεως || Μέθοδοι εκτιμήσεως συστημάτων εξισώσεων || Ανάλυση χρονολογικών σειρών Ι || Ανάλυση χρονολογικών σειρών - βασικές έννοιες || Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα || Υποδείγματα κινητού μέσου και μεικτά || Μη στάσιμες διαδικασίες - υποδείγματα Arima || Ανάλυση χρονολογικών σειρών ΙΙ || Έλεγχοι στασιμότητας και συνολοκλήρωση || Εξωγένεια, αιτιότητα κατά Granger και αυτοπαλίνδρομα διανύσματα (VAR) || Παραρτήματα || Στατιστικοί πίνακες || Το περιεχόμενο της δισκέτας || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο

Δείτε τα αρχεία δεδομένων από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Οικονομετρία» του Γ.Κ. Χρήστου:
http://www.dardanosnet.gr/oikonometria/

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31338

Μαζί με το βιβλίο παρέχεται CD που περιέχει τα ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εφαρμόζουν τις οικονομετρικές τεχνικές σε πραγματικά δεδομένα.

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα