Κωδικός καταλόγου: 402073
ISBN: 978-960-402-073-0
1η έκδοση, Ιανουάριος 2003
14 x 21
σελ. 169

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ποιος Φοβάται τις Νέες Τεχνολογίες;

Οι απόψεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εισαγωγή της Πληροφοριακής Επικοινωνιακής Τεχνολογίας στο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο

Επιμελητής: Αργύρης Κυρίδης
Επιμελητής: Βαγγέλης Δρόσος
Επιμελητής: Ελένη Τσακιρίδου
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €10,50
Τιμή: €9,45 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,05 (10%)


Περίληψη

Στην αυγή της νέας χιλιετίας η δύναμη των νέων τεχνολογιών είναι αδιαμφισβήτητη. Αποτελούν το σύγχρονο κεφάλαιο, το βασικό εργαλείο της οικονομικής παραγωγικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία εξελίσσεται η επιστημονική παραγωγή και η επικοινωνιακή δραστηριότητα. Και το σχολείο, το οποίο αποτελεί τον κοινωνικό θεσμό που θα πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μαθησιακές και παραγωγικές ανάγκες, θα πρέπει να οριοθετήσει εκ νέου τους μηχανισμούς και τις μεθόδους του, ώστε να παραμείνει αποτελεσματικό και κυρίως παραγωγικό. Οι ερευνητές και οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής έχουν αντιληφθεί το ρόλο και την ενδεχόμενη χρησιμότητα της Πληροφοριακής-Επικοινωνιακής Τεχνολογίας (ΠΕΤ) και βήμα-βήμα προωθούν την εισαγωγή της στη σχολική πραγματικότητα, προσδοκώντας τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη τόσο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όσο και για το εκπαιδευτικό σύστημα αυτό καθεαυτό. Μέσα από την παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρούμε να καταγράψουμε τις απόψεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου για την εισαγωγή της ΠΕΤ στο σχολικό περιβάλλον και τους τρόπους αξιοποίησής της στην εκπαιδευτική πράξη.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Πληροφοριακή - Επικοινωνιακή Τεχνολογία και Εκπαιδευτικοί. Θεωρητικά ζητήματα και πρακτικά προβλήματα, Β.Δ. || Μεθοδολογία της έρευνας, Α.Κ. || Αποτελέσματα της συνέντευξης, Α.Α., Μ.Ζ., Μ.Κ., Σ.Μ., Δ.ΤΖ. || Αποτελέσματα της έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου, Π.Κ., Α.Μ., Θ.Μ., Ο.Ν., Κ.Π., Γ.Σ., Θ.ΤΕ., Ε.ΤΣΙΡ. || Αποτελέσματα της ανάλυσης περιεχομένου, Χ.Α., Ι.Α., Ι.Κ., Μ.Μ., Κ.Σ. || Σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας, Α.Κ., Β.Δ., Ε.Μ. || Βιβλιογραφία || Παράρτημα Πινάκων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31969

Οι συγγραφείς των άρθρων: ΑΓΓΕΛΑΚΗ Χ., ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Ι., ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟΥ Α., ΔΡΟΣΟΣ Β., ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΚΑΛΙΚΑΝΤΗΣ Π., ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ Ι., ΚΟΚΚΙΔΟΥ Μ., ΚΥΡΙΔΗΣ Α., ΜΑΡΚΑΔΑΣ Σ., MATVEEVA A., ΜΠΕΓΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΜΠΕΣΣΑ Ε., ΜΠΟΥΣΙΟΣ Θ., ΝΤΕΛΛΑ Ο., ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚ., ΣΕΧΙΔΗΣ Κ., ΣΟΥΛΑΣ Ι., ΤΕΛΛΙΔΟΥ Θ., ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ Δ., ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ Ε., ΤΣΙΡΟΥ Ε.