Κωδικός καταλόγου: 9557230
ISBN: 978-960-01-0946-Χ
3η ανατύπωση, Μάρτιος 2006-1η έκδοση, Σεπτέμβριος 2002
17 x 24
σελ. 479 + 48 σσ. 4χρ. Φωτογραφίες

Δημήτρης Γερμανός

Τοίχοι της Γνώσης (Οι)

Σχολικός χώρος και εκπαίδευση

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €36,82
Τιμή: €33,14 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,68 (10%)


Περίληψη

Ο σχολικός χώρος όπως και κάθε χώρος είναι δισυπόστατος, με γεωμετρική και ανθρώπινη ποιότητα. Η γεωμετρική υπόσταση του χώρου καθορίζει, απλά, τα υλικά του χαρακτηριστικά, ενώ η ανθρωπογενής του ποιότητα εξηγεί την προέλευση, το σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του. Η σχέση του ανθρώπου με το χώρο συνδέεται με τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και των στάσεων του ατόμου ή της ομάδας και, γενικότερα, με την πολιτισμική και κοινωνική δυναμική που αναπτύσσεται στις διάφορες κατηγορίες ανθρώπινου περιβάλλοντος. Αυτό το βιβλίο εφαρμόζει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση του σχολικού χώρου, μελετώντας τον, αρχικά από θεωρητική άποψη, ως ένα πεδίο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο μαθητή και την εκπαίδευση, το οποίο μπορεί να διευκολύνει ή, αντίθετα, να επιβραδύνει την πορεία του παιδιού προς την ωρίμανση και τη γνώση. Στη συνέχεια, με βάση τα συμπεράσματα της θεωρητικής προσέγγισης, εξετάζει τις σύγχρονες τάσεις για τη σχέση του παιδιού με το χώρο στο σχολείο, ώστε να διαπιστώσει τις νέες προοπτικές που διαμορφώνονται στην πράξη. Κατόπιν, με την ίδια οπτική, αναλύει την κατάσταση του σχολικού χώρου στην Ελλάδα και εντοπίζει τις δυσλειτουργίες οι οποίες υπάρχουν και επιδρούν αρνητικά στις δυνατότητες για ανανέωση της εκπαίδευσης. Η διερεύνηση αυτή καταλήγει στην πρόταση για μια μεθοδολογία παρέμβασης στο σχολικό χώρο που αποσκοπεί στην αναβάθμιση του ελληνικού σχολικού περιβάλλοντος και τεκμηριώνεται με παραδείγματα από εφαρμογές της στην Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται για τον "παιδαγωγικό ανασχεδιασμό του σχολικού χώρου", που στόχο έχει οι "Τοίχοι της Γνώσης" να οδηγήσουν σε μια καλύτερη "Τύχη της Γνώσης".

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Προς έναν ορισμό της έννοιας "χώρος" || Μεθοδολογικά ζητήματα για την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του χώρου || Ο σχολικός χώρος ως πεδίο έρευνας || Η διαμόρφωση μιας μεθόδου προσέγγισης του σχολικού χώρου || Από την παραδοσιακή στη νέα παιδαγωγική || Η διαμόρφωση των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων του σχολικού χώρου || Η εφαρμογή των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων του σχολικού χώρου || Ένας σχολικός χώρος χωρίς ηλικία (Η οργάνωση της υλικής δομής του ελληνικού σχολείου) || Μια αιωνόβια σχολική τάξη (Η σχέση της υλικής και κοινωνικής δομής στο σύστημα "σχολική τάξη" του ελληνικού σχολείου) || Το "διαφορετικό-ίδιο" νηπιαγωγείο || Ένα σχολείο που έχασε την εποχή του || Κατευθύνσεις παρέμβασης για την αναβάθμιση του σχολικού χώρου || Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός του σχολικού χώρου: Μεθοδολογία παρέμβασης || Ο παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου: Ερευνητική τεκμηρίωση της πρότασης || Η εφαρμογή του παιδαγωγικού ανασχεδιασμού στο χώρο του νηπιαγωγείου || Επίλογος || Βιβλιογραφία || Παράρτημα

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31880

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα