Κωδικός καταλόγου: 9551202
ISBN: 978-960-01-0962-1
1η ανατύπωση, Μάιος 2003 (1η έκδ. Σεπ. 2002)
14 x 21
σελ. 246

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ε.Κ.Κ.Ε.

Οικογένειες και Κράτος Πρόνοιας στην Ευρώπη

Τάσεις και προκλήσεις στον εικοστό πρώτο αιώνα

Επιμελητής: Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €13,19
Τιμή: €11,87 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,32 (10%)


Περίληψη

Τα θέματα που αναφέρονται στο κράτος πρόνοιας βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων σήμερα εφόσον οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο κράτος, σε συνδυασμό με τις μεταβολές στο θεσμό της οικογένειας και τις μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας στα πλαίσια της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης, επιφέρουν μεγάλες αλλαγές και ανατρέπουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους. Ακόμη, η ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση επιβάλλει μια σημαντική επανεκτίμηση της ίδιας της έννοιας και του περιεχομένου της κοινωνικής πρόνοιας. Στόχος του συλλογικού αυτού τόμου είναι η παρουσίαση της προβληματικής σχετικά με το κοινωνικό κράτος και την οικογένεια στο νέο αιώνα, η κατανόηση των χαρακτηριστικών, των αδυναμιών και των μεταβολών που συντελούνται στη συνάρθρωση κράτους, οικογένειας και κοινωνικής προστασίας, καθώς και η ανίχνευση των σύγχρονων προσανατολισμών και τάσεων σε μια σειρά από αξιακά, θεσμικά και ειδικά ζητήματα κράτους πρόνοιας, κοινωνίας πολιτών και ρυθμίσεων επιμέρους ζητημάτων σε σχέση με την οικογένεια. Οι μελέτες αναφέρονται στα ευρωπαϊκά δρώμενα, ενώ κυριαρχούν οι προσεγγίσεις για το Νότια Ευρώπη και την ελληνική πραγματικότητα.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Οικογένεια και κράτος πρόνοιας:Τάσεις και προοπτικές, Λ.Μ. || Κοινωνικό κράτος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, Α.Λ. || Υπάρχει ιδιαίτερο πρότυπο οικογενειακής πολιτικής στο Νότια Ευρώπη; L.F. || Στρατηγικές κοινωνικο-οικονομικής ρύθμισης και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ευρώπη, Μ.Π. || Γάμος - Διαζύγιο, Συμβίωση - Χωρισμός στην Ελλάδα: Αποτελέσματα έρευνας ΕΚΚΕ, Χ.Σ. || Νέες μορφές οικογένειας και κοινωνική πολιτική: Η περίπτωση της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, Μ.Κ. - Λ.Μ.-Α. || Κοινωνική πολιτική και οικογένεια στην Ελλάδα, Μ.Μ. || Η οικογένεια και η φροντίδα των παιδιών με αναπηρίες στην Ελλάδα, Γ.Κ. || Αποκλεισμοί και εντάξεις στο πλαίσιο της οικογένειας: Η ελληνική εμπειρία, Ι.Τ. || Οικογενειακές κρίσεις και μεταμοντέρνα δραματοποίηση, Χ.Κ. || Ο αποκλεισμός των Ελληνίδων από το γεωργικό επάγγελμα αρχίζει από την οικογένεια, Κ.Σ.

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31885

Οι συγγραφείς των κειμένων: Lluis Flaquer, Μόνικα Κάρλος, Γίτσα Κοτταρίδη, Χρυσούλα (Χριστιάνα) Κωνσταντοπούλου, Αντιγόνη Λυμπεράκη, Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη, Μάνος Ματσαγγάνης, Λουκία Μουσούρου, Μαρία Πετμεζίδου, Κωνσταντίνα Σαφιλίου, Χάρη Συμεωνίδου, Ιωάννα Τσιγκανού

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα