Κωδικός καταλόγου: 402054
ISBN: 978-960-402-054-4
1η έκδοση, Σεπτέμβριος 2002
14 x 21
σελ. 240

Σπύρος Μακρής

Στρατός και Πολιτική στη Νότια Ευρώπη

Η πολιτική στρατηγική της ελληνικής δημοκρατικής μετάβασης και το δόγμα της ισχυράς εκτελεστικής εξουσίας

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €12,94
Τιμή: €11,65 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,29 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να εξετάσει συστηματικά και διεξοδικά την πε΄ριοδο της Μεταπολίτευσης (24/7/1974 - 19/6/1975) υπό τη σκοπιά δύο αντικρουπόμενων εκ πρώτης όψεως θεωρητικών παραδειγμάτων: αφενός της νεομαρξιστικής θεωρίας του κράτους, αφετέρου των φιλελεύθερων ή πλουραλιστικών θεωριών της δημοκρατικής μετάβασης. Συγκεκριμένα, η αναχείρας Μονογραφία επιχειρεί, με σημείο αναφοράς την ελληνική περίπτωση, να `

Περιεχόμενα

Σχήματα, Πίνακες και ʼξονες || Αντί προλόγου || Εισαγωγή || Τα θεωρητικά παραδείγματα της μετάβασης: Η νεομαρξιστική θεωρία του κράτους, Οι φιλελεύθερες θεωρίες της δημοκρατικής μετάβασης || Το δόγμα της ισχυράς εκτελεστικής εξουσίας: Το πλαίσιο της μεταπολίτευσης, Η τομή της μεταπολίτευσης || Συμπεράσματα || Βιβλιογραφία || πρόσθετη επιλεγόμενη βιβλιογραφία || Ευρετήριο όρων || Παράρτημα: φωτογραφικό υλικό

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32019