Κωδικός καταλόγου: 402020
ISBN: 978-960-402-020-Χ
1η έκδοση, Ιανουάριος 2002
14 x 21
σελ. 246

Ανδρέας Μπρούζος

Μικρά Σχολεία, Μεγάλες Προσδοκίες

Απόψεις για την αποτελεσματική λειτουργία των ολιγοθέσιων σχολείων

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €15,93
Τιμή: €14,34 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,59 (10%)


Περίληψη

Τα μονοθέσια και ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία καλύπτουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση των παιδιών στις αγροτικές περιοχές. Οι υποστηρικτές των σχολείων αυτών διατείνονται ότι ειδικά στις αραιοκατοικημένες περιοχές τα μικρά σχολεία μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της εκπαιδευτικής πρόσβασης και στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Ωστόσο, σήμερα, πολλά μικρά σχολεία απειλούνται με κλείσιμο. ʼλλοτε θεωρούνται πολύ μικρά για να παρέχουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση, άλλοτε τα λειτουργικά τους έξοδα αξιολογούνται υπερβολικά για να διατηρηθούν. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι μια σειρά παραγόντων που χαρακτηρίζουν τα μικρά σχολεία επιδρά αρνητικά στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές ή και στις δύο πλευρές. Ωστόσο, η κατάργηση των μικρών σχολείων και η συγχώνευσή τους σε σχολικά κέντρα δεν είναι πάντα η πιο ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η αναζήτηση τρόπων εύρυθμης λειτουργίας των μικρών σχολείων, πράγμα που αποτελεί αντικείμενο μελέτης στο παρόν βιβλίο.

Περιεχόμενα

Κατάλογος πινάκων, διαγραμμάτων, σχημάτων, Ευχαριστίες || Εισαγωγή || Σύντομη ιστορική ανασκόπηση των Δημοτικών Σχολείων || Μονοθέσια και Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία || Η οργάνωση των μικρών Δημοτικών Σχολείων || Η αποτελεσματικότητα των μικρών Δημοτικών Σχολείων || Ο δάσκαλος στα μικρά Δημοτικά Σχολεία || Δίκτυα και ομοσπονδίες μικρών Δημοτικών Σχολείων || Μικρά Δημοτικά Σχολεία ή σχολικά κέντρα; || Η έρευνα: Η μεθοδολογία της έρευνας || Παρουσίαση των αποτελεσμάτων || Συζήτηση των ευρημάτων - καταπληκτικές παρατηρήσεις || Το ερωτηματολόγιο της έρευνας || Βιβλιογραφία || Ευρετήρια ονομάτων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31786

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα