Κωδικός καταλόγου: 804179
ISBN: 978-960-8041-79-1
1η έκδοση, Φεβρουάριος 2001
17 x 24
σελ. 142

Irene Havredaki

English for Students of Sociology

Sociological Perspectives

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €13,93
Τιμή: €12,54 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,39 (10%)


Περίληψη

This is the third of a series of four books designed to asssist students who wish to develop Englaish skills in the area of sociology and to enhance their professional understanding of the subject. Every book in the series consists of ten units and a glossary of special terms. Each of the ten units begins with a passage pertaining to sociology followed by a reading comprehension section and discussion questions designed to stimulate class participation and help students think and express themselves analytically. It also includes a variety of activities and exercises built around the special terminology of sociology, as well as several writing projects which aim at helping the learner master specialized vocabulatry and improve his or her writing skills and general use of the English language.

Περιεχόμενα

Functionalism || Neo-functionalism || Conflict theory || Symbolic Interactionism || Phenomenology || Ethnomethodology || Dramaturgical perspective || Post-modernism || Femenist perspectives || The new right perspective

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31060

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα