Κωδικός καταλόγου: 804122
ISBN: 978-960-8041-22-8
1η έκδοση, 2000
14 x 21
σελ. 242

Μαρία Κωττούλα

Ενιαίο Σχολείο και Εκπαιδευτικοί

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €10,25
Τιμή: €9,23 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,03 (10%)


Περίληψη

Tο βιβλίο αυτό παρουσιάζει το Ενιαίο Σχολείο στην Ελλάδα και αφορά το δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Ενιαίο Σχολείο, ως πολιτική της εκπαίδευσης και εφαρμογή, αντιμετωπίζεται από κοινωνιολογική σκοπιά, κατά συνέπεια η προσέγγιση εστιάζεται σε παραμέτρους όπως είναι η ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών, ο εκσυγχρονισμός της σχολικής γνώσης και η σχέση της εκπαίδευσης με τον καταμερισμό εργασίας. Στα πλαίσια της μελέτης του σχεδιασμού και της εφαρμογής του Ενιαίου Σχολείου στην Ελλάδα, διερευνήθηκαν οι απόψεις εκπαιδευτικών για το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, οι οποίοι είχαν αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία. Οι διαπιστώσεις και τα ανοιχτά ερωτήματα που προέκυψαν από την προσέγγιση αυτή θεωρούνται ουσιαστικά για την τροφοδότηση του προβληματισμού κατά το σχεδιασμό και τη διαδικασία εφαρμογής του Ενιαίου Λυκείου, ώστε το τελευταίο να συμβάλει στην αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου γενικά.

Περιεχόμενα

Ο θεσμός του ενιαίου σχολείου || Το ενιαίο σχολείο στην Ελλάδα || Από το ΕΠΛ στο ενιαίο λύκειο ||

Παρατηρήσεις

Πρόλογος: Π. Ξωχέλλης