Κωδικός καταλόγου: 804145
ISBN: 978-960-8041-45-7
1η έκδοση, Απρίλιος 2000
14 x 21
σελ. 237

'Αννα Σαϊτη

Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €12,44
Τιμή: €11,20 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,24 (10%)


Περίληψη

Η εκπαίδευση δεν έχει μόνο κοινωνικό και πολιτιστικό σκοπό αλλά και οικονομική "αξία", αφού η συμβολή της στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και της παραγωγής είναι σημαντική. Στην παρούσα εργασία παρατίθεται για γενική περίληψη για το επιστημονικό πεδίο και τη σπουδαιότητα των οικονομικών της εκπαίδευσης. Κυριαρχεί ο προβληματισμός αν και κατά πόσο η εκπαίδευση είναι επένδυση ή κατανάλωση, δίνονται στοιχεία για την ελληνική οικονομία και επιπλέον εξετάζεται η ανάγκη ύπαρξης ορθολογικού εκπαιδευτικού προγραμματισμού στη χώρα μας.

Περιεχόμενα

Προσέγγιση στην οικονομική σκέψη || Εισαγωγή στην τυπική εκπαίδευση || Στοιχεία της οικονομικής ανάπτυξης || Σχέση εκπαίδευσης και οικονομικής ανάπτυξης || Προσανατολισμός της ελληνικής εκπαίδευσης για οικονομική ανάπτυξη || Βιβλιογραφία

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31360