Κωδικός καταλόγου: 643860
ISBN: 978-960-7643-86-0
1η έκδοση, Ιανουάριος 1999
14 x 21
σελ. 564

Νότης Μαριάς, Κατερίνα Πολυχρονάκη

Διακυβερνητική Διάσκεψη και η Συνθήκη του 'Αμστερνταμ (Η)

Ανάλυση διατάξεων. Συλλογή κειμένων.

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €25,87
Τιμή: €23,28 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,59 (10%)


Περίληψη

Ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις του ʼμστερνταμ για τον ίδιο τον πολίτη της Ένωσης, για την κοινωνική Ευρώπη και την Ευρώπη της απασχόλησης; Πώς μπορεί άραγε να αξιοποιηθεί η Συνθήκη του ʼμστερνταμ από το πλειοψηφικό ρεύμα του σύγχρονου ευρωπαϊκού αριστερού ρεαλισμού, που έχει την ευθύνη διακυβέρνησης της συντριπτικής πλειοψηφίας των κρατών μελών της ΕΕ; Τι προσφέρει το ʼμστερνταμ στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ και τη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών; Προβλέπονται άραγε ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης ενόψει της ενσωμάτωσης του κεκτημένου του Σενγκέν και της αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις που επιβάλλει η νέα Συνθήκη; Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει το παρόν βιβλίο, αναλύοντας τις σχετικές διατάξεις της νέας Συνθήκης και δημοσιεύοντας ειδική συλλογή κειμένων, όπου περιλαμβάνονται το πλήρες κείμενο της Συνθήκης του ʼμστερνταμ, η έκθεση της Ομάδας Προβληματισμού, οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η γνώμη της Επιτροπής για την αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχ.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Ανάλυση διατάξεων της Συνθήκης του ʼμστερνταμ || Συνθήκη του ʼμστερνταμ || Έκθεση της Ομάδας Προβληματισμού || Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο || Ευρωπαϊκό Συμβούλιο || Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31465

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα