Κωδικός καταλόγου: 557181
ISBN: 978-960-01-0679-7
1η έκδοση, 1997
17 x 24
σελ. 143

Αθανάσιος Βακαλιός

Πρόβλημα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη (Το)

Έρευνα

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €11,75
Τιμή: €10,58 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,18 (10%)


Περίληψη

Βασικός σκοπός του προγράμματος που εκπονήθηκε ήταν η διερεύνηση του ερωτήματος κατά πόσον η εκπαίδευση που παρέχεται στη μουσουλμανική μειονότητα μπορεί με τις σημερινές προϋποθέσεις να εκφράσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά το πνεύμα και τις κατευθύνσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ξεκινώντας από τη θέση ότι η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου συναρτάται με την κατάσταση που υπάρχει στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, στην περιοχή που αυτό λειτουργεί, καθώς και με τους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς παράγοντες που επηρεάζουν με άμεσο τρόπο τη λειτουργία του σχολείου και την πραγμάτωση των στόχων του, επιχειρήθηκε να δοθεί μια σφαιρική απάντηση στο ερώτημα που περιλαμβάνει ο βασικός σκοπός της έρευνας. Παράλληλα, επιδιώχθηκε η αποσαφήνιση καίριων θεωρητικών προβλημάτων που αναφέρονται στο επίκαιρο και για τη χώρα μας θέμα της πολυπολιτισμικότητας και του πλουραλισμού, που άπτεται του ζητήματος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα

Γενική και κοινωνιολογική θεώρηση του προβλήματος || Η συγκεκριμένη πολυπολιτισμική εικόνα της δυτικής Θράκης || Η εκπαίδευση στη μειονότητα || Ιδιομορφίες και δυσκολίες της έρευνας || Συμπεράσματα και προτάσεις || Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και το πρόβλημα διαμόρφωσης νέου πολιτισμικού περιβάλλοντος

Παρατηρήσεις

Συνεργάτες του τόμου: Κανακίδου Ε., Παναγιωτίδης Ν., Παπαγιάννη Β.

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα