Κωδικός καταλόγου: 9557215
ISBN: 978-960-01-0880-3
4η έκδοση, Φεβρουάριος 2006 (1η έκδοση, 1983)
17 x 24
σελ. 338

Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ

Θεωρητικά, Μεθοδολογικά Προβλήματα και Σύγχρονες Τάσεις στη Διεθνή Εκπαίδευση

Επιμελητής: Σήφης (Ιωσήφ) Μπουζάκης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €27,88
Τιμή: €25,09 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,79 (10%)


Περίληψη

Οι μελέτες της πρώτης ενότητας του βιβλίου αναφέρονται σε θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα της Συγκριτικής Παιδαγωγικής. Στη δεύτερη ενότητα κατατάχτηκαν εργασίες που αναφέρονται στις τελευταίες εκπαιδευτικές εξελίξεις σε μια σειρά αντιπροσωπευτικών χωρών. Οι εργασίες της τρίτης ενότητας εστιάζουν την προβληματική τους στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προβλήματα των υπό ανάπτυξη χωρών του Νότου. Στην τελευταία ενότητα προσεγγίζεται το πρόβλημα της αξιολόγησης των μαθητών.

Περιεχόμενα

Συγκριτική εκπαίδευση και διεθνής παιδαγωγική σ' ένα διεθνοποιημένο κόσμο, Φ.Κ. || Συγκριτική εκπαίδευση και εκπαιδευτικά φαινόμενα: Μια θεωρητική κριτική προσέγγιση, Π. Κ-Χ || Σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση. Μια συγκριτική προσέγγιση της συντηρητικής στροφής στην εκπαίδευση, Σ.Μ. || Πολιτική κατάρρευση και παιδαγωγική στην ανατολική Ευρώπη, Ο.Α. || Η εκπαίδευση στη Σοβιετική Ένωση, N.G. || Συγκριτική σπουδή των εκπαιδευτικών τάσεων: Οι επιστημολογικές παραδοχές της κλασικής ιστορικής προσέγγισης και η σημασία τους στην εκπαιδευτική πολιτική, Δ.Μ. ||Η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Β.Μ. || Η κατάρα του Σίσυφου στην ελληνική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Μια κοινωνικοπολιτική και πολιτισμική ερμηνεία, Α.Κ. || Αλφαβητισμός ενηλίκων στις υπό ανάπτυξη χώρες, V.L. || Η αξιολόγηση των μαθητών - προβληματική, συγκριτική προσέγγιση των σύγχρονων τάσεων, Σ.Μ.

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32023

Οι συγγραφείς των μελετών: O. Anweiler, N. Grant, Α. Καζαμίας, Π. Καλογιαννάκη-Χουρδάκη, V. Lenhart, Β. Μακράκης, Δ. Ματθαίου, Σ. Μπουζάκης, H. Rohers