Κωδικός καταλόγου: 557133
ISBN: 978-960-01-0240-6
2η ανατύπωση, Μάρτιος 2003 (1η έκδοση, 1990)
17 x 24
σελ. 136

Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙ

Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ξένα Εκπαιδευτικά Συστήματα

Επιμελητής: Σήφης (Ιωσήφ) Μπουζάκης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €15,93
Τιμή: €14,34 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,59 (10%)


Περίληψη

Στον τόμο συμπεριλαμβάνονται εργασίες-μελέτες που αφορούν σε θεωρητικά-μεθοδολογικά ζητήματα της Συγκριτικής Παιδαγωγικής, στα εκπαιδευτικά συστήματα των ΗΠΑ, της Σουηδίας, της Ουγγαρίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας, καθώς και μία μελέτη για τη δομή-διάρθρωση επιλεγμένων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Επιχειρείται τόσο η παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων στα εκπαιδευτικά συστήματα που προσεγγίζονται, όσο και η ανάλυση-ερμηνεία αυτών των τάσεων σε συσχέτιση με το κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό συγκείμενο τόσο κάθε χώρας ξεχωριστά όσο και της νεοδιαμορφούμενης Ενιαίας Ευρώπης γενικότερα.

Περιεχόμενα

Συγκριτική παιδαγωγική-θεωρητική προσέγγιση, Σ.Μ. || Το εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ, D.M. - Η.Μ. || Το εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας, Β.Μ. || Η εκπαίδευση στην Αγγλία και Ουαλία με ειδικότερη αναφορά στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών, αξιολόγηση μαθητών και αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Μ.Μ. - Α.Υ. || Διάρθρωση εκπαιδευτικών συστημάτων - συγκριτική θεώρηση, Σ. Μ.

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32022

Οι συγγραφείς των μελετών: D. Moore, M. Mclean, Η. Ματσαγγούρας, Β. Μακράκης, Σ. Μπουζάκης Α. Υφαντή