Κωδικός καταλόγου: 557174
ISBN: 978-960-01-0651-7
1η έκδοση, 1996
14 x 21
σελ. 166

Γεώργιος Καψάλης

Εκπαίδευση της Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας (Η)

Σχολικά εγχειρίδια, γλωσσική επιμόρφωση, προοπτική

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €8,96
Τιμή: €8,06 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,90 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τη γλώσσα και το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται στα σχολεία της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας. Επίσης αναφέρεται σε θέματα γλωσσικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της ελληνικής μειονότητας. Γίνεται μια αναφορά στη μορφή των προγραμμάτων επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκαν στην Αλβανία, και γίνονται ολοκληρωμένες προτάσεις για τη μορφή που πρέπει να λάβει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο μέλλον. Στη συνέχεια εξετάζεται το μέλλον και η προοπτική της εκπαίδευσης της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία.

Περιεχόμενα

Η Γλώσσα και το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων της ελληνικής μειονότητας || Η γλωσσική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της ελληνικής μειονότητας || Η προοπτική της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα