Κωδικός καταλόγου: 557200
ISBN: 978-960-01-0783-1
1η έκδοση, 1998
17 x 24
σελ. 145

Πέλλα Καλογιαννάκη

Sandler M., Kandel I., Hans N. και η Συγκριτική Παιδαγωγική

Αναζητήσεις και Προβληματισμοί μέσα από το Έργο τους

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €11,94
Τιμή: €10,75 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,19 (10%)


Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται με τρόπο συνοπτικό και συστηματικό οι σημαντικότερες θέσεις τριών πρωτεργατών της Συγκριτικής Παιδαγωγικής (ΣΠ), του M. Sadler, I. Kandel, και N. Hans, οι οποίοι ανήκουν στη λεγόμενη κλασική ή παραδοσιακή ιστορική προσέγγιση της ΣΠ. Οι απόψεις αυτές αναλύονται στο ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικό και ιδεολογικό συγκείμενό τους, συγκρίνονται μεταξύ τους, ενώ παράλληλα επισημαίνονται ορισμένες αδυναμίες ή ελλείψεις τους σε επίπεδο θεωρητικής και ερευνητικής τεκμηρίωσης.

Περιεχόμενα

Η παραδοσιακή ιστορική θεώρηση της συγκριτικής παιδαγωγικής || Η πολιτική και κοινωνιολογική προσέγγιση της συγκριτικής παιδαγωγικής || Η σπουδή του εθνικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31067

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα