Κωδικός καταλόγου: 557191
ISBN: 978-960-01-0749-1
1η έκδοση, 1998
17 x 24
σελ. 375

Γέωργιος Ιακωβίδης

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (Η)

Προσέγγιση μέσα από τη Σύγκριση του Ελληνικού και του Γερμανικού Συστήματος

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €21,90
Τιμή: €19,71 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,19 (10%)


Περίληψη

Με αφετηρία την υποτονική λειτουργία και την ασύμμετρη σχέση που παρουσιάζει η ΤΕΕ με την τεχνολογία και την παραγωγή στην Ελλάδα επιχειρείται μια ανάλυση των κοινωνιολογικών φαινομένων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Η επιστημονική προσέγγιση καταδεικνύει τους παράγοντες που επηρέασαν και επηρεάζουν την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί το ελληνικό κράτος.

Περιεχόμενα

Ερευνητικό πρόβλημα, Η ΤΕΕ στην Ελλάδα || Μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας της ΤΕΕ || θεωρητικές προσεγγίσεις για την αναγκαιότητα της ΤΕΕ || Κοινωνιολογικά μοντέλα ερμηνείας || Μοντέλο προσέγγισης || Ιστορική ανασκόπηση της ΤΕΕ στην Ελλάδα || Ατέλειες και παραλήψεις, κριτική θεώρηση || Ιδιωτική τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση || δαπάνες για την ΤΕΕ || Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ || Δημόσια εκπαίδευση εκτός Υπουργείου Παιδείας || Μεταλυκειακή εκπαίδευση || Επιμόρφωση - Κατάρτιση || Τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση || Ατέλειες και παραλήψεις, κριτική θεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής της δεκαετίας του 1980 και αλλαγές των πρώτων χρόνων της δεκαετίας του 1990 || Επιπτώσεις ως διαπιστώσεις || Το εκπαιδευτικό σύστημα στη Γερμανία || Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση || Δυϊκό σύστημα || Επαγγελματικές Σχολές || Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών || Θεμελιώδεις παρατηρήσεις πάνω στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα || Σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της Γερμανικής ΤΕΕ || Συγκριτική θεώρηση της ΤΕΕ στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα Ελλάδας και Γερμανίας

Παρατηρήσεις

Πρόλογος: Χρήστος Φράγκος