Κωδικός καταλόγου: 557197
ISBN: 978-960-01-0764-5
1η έκδοση, 1998
17 x 24
σελ. 122

Σέργιος Δερβίσης

Μαθητές μιας Τάξης ως Κοινωνική Ομάδα και η Ομαδοκεντρική Διδασκαλία (Οι)

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €9,26
Τιμή: €8,33 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,93 (10%)


Περίληψη

Το σύγγραμμα αυτό ανήκει στον κλάδο της διδακτικής μεθοδολογίας. Σε αυτό αναπτύσσονται τα θέματα: Κατά πόσο οι μαθητές μιας τάξης αποτελούν δυναμική ομάδα; Ποια τα χαρακτηριστικά της δυναμικής ομάδας; Πώς οι μαθητές μιας τάξης οργανώνονται σε δυναμική ομάδα; Πώς λειτουργούν τα μέλη της δυναμικής ομάδας και πετυχαίνουν τους παιδαγωγικούς σκοπούς και τους διδακτικούς μαθησιακούς στόχους; Και ποια είναι η στάση των μαθητών απέναντι στην ομαδοκεντρική μορφή διδασκαλίας; Ο συγγραφέας φιλοδοξεί να δώσει στους εκπαιδευτικούς ένα σημαντικό βοήθημα που θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του διδακτικού τους έργου, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας.

Περιεχόμενα

Οι μαθητές μιας τάξης ως κοινωνική ομάδα || Η κοινωνιομετρία στη σχολική ομάδα || Η δυναμική της ομάδας - ομαδοδυναμική || Οι μαθητές της Α΄ τάξης ως κοινωνική ομάδα || Η ομαδοκεντρική μορφή διδασκαλίας || Οι στάσεις των μαθητών απέναντι στη δασκαλοκεντρική και την ομαδοκεντρική μορφή διδασκαλίας || Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο - Πίνακες συχνοτήτων - Πίνακες συσχέτισης δύο μεταβλητών - Ανάλυση παραγόντων || Βιβλιογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα