Κωδικός καταλόγου: 557201
ISBN: 978-960-01-0785-8
3η ανατύπωση, Ιούλιος 2005 (1η έκδοση, 1999)
17 x 24
σελ. 198

Γεώργιος Γρόλλιος

Ιδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική

Λόγος και Πράξη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Ελληνική Εκπαίδευση

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €12,94
Τιμή: €11,65 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,29 (10%)


Περίληψη

Η μελέτη αυτή εξετάζει τις κοινωνικοπολιτικές διεργασίες στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 90 και την επιστημονική θεμελίωση των εννοιών παγκοσμιοποίηση και κοινωνία της πληροφορίας. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνει ένα θεωρητικό πλαίσιο προσέγγισης των συγκεκριμένων μορφών που προσλαμβάνουν ο λόγος και η πράξη του προγράμματος Comenius, ώστε να απαντήσει με επάρκεια σε δύο κατηγορίες ερωτημάτων: α) πώς σχετίζεται το πρόγραμμα με τις διαδικασίες της αναπαραγωγής των κοινωνικών τάξεων, ποια τα ιδεολογικά στοιχεία εμπεριέχει, ποιες παιδαγωγικές ιδέες χρησιμοποιεί και ποια τάση για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης ενισχύει; και β) ποιες αντιφάσεις αναδεικνύονται κατά την εφαρμογή του προγράμματος και πώς αυτές οι αντιφάσεις σχετίζονται αφενός με τα όρια της υλοποίησης των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφετέρου με το χαρακτήρα της παρέμβασής της;

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες || Εισαγωγή || Εκπαιδευτική πολιτική και ιδεολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση || Οι παράμετροι του Comenius || Ιδεολογία και παιδαγωγική στην εφαρμογή του Comenius || Βιβλιογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα