Κωδικός καταλόγου: 557135
ISBN: 978-960-01-0262-7
3η ανατύπωση, Οκτώβριος 2002 (1η έκδοση, 1990)
17 x 24
σελ. 175

Αθανάσιος Γκότοβος

Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση

Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €15,93
Τιμή: €14,34 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,59 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο παρουσιάζει συνοπτικά ορισμένες θέσεις γύρω από την παιδαγωγική αλληλεπίδραση και την κοινωνική μάθηση. Συζητούνται παραδείγματα παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, ενδεικτικά για το είδος της κοινωνικής μάθησης που συντελείται στο σχολείο μέσα από τη συμμετοχή του μαθητή σε συγκεκριμένες σχολικές πρακτικές, και γίνεται μια θεωρητική εισαγωγή πάνω στις έννοιες στις οποίες στηρίζεται η παραπάνω ανάλυση.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Θεωρητικές αφετηρίες: η κοινωνική αλληλεπίδραση ως "τόπος" της κοινωνικοποίησης και της αγωγής || Παιδαγωγική αλληλεπίδραση και κοινωνική μάθηση ||Συμμετοχή στην παιδαγωγική αλληλεπίδραση και κοινωνική μάθηση: προβληματικές περιοχές της επικοινωνίας στο σχολείο ως παράγοντες κοινωνικοποίησης και αγωγής || Σημειώσεις || Επίλογος || Βιβλιογραφία || Πίνακας όρων || Πίνακας ονομάτων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31931

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα