Κωδικός καταλόγου: 643755
ISBN: 978-960-7643-75-5
1η έκδοση, 1998
17 x 24
σελ. 250

Ιωάννης Κατσουλάκος

Μικροικονομική Πολιτική: Μέτρα και Εφαρμογές

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €16,92
Τιμή: €15,23 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,69 (10%)


Περίληψη

Ο σκοπός του βιβλίου είναι διττός. Πρωταρχικός σκοπός είναι η παρουσίαση με συνοπτικό τρόπο της μοντέρνας οικονομικής ανάλυσης γύρω από διάφορα μέτρα Μικρο-οικονομικής Πολιτικής, δηλαδή μέτρα πολιτικής τα οποία επιχειρούν, μέσω παρέμβασης είτε στην κατανομή των πόρων μεταξύ κλάδων ή στην οργάνωση συγκεκριμένων αγορών ή στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτές να ανορθώσουν την αποδοτικότητα αυτών των αγορών και, επομένως, την κοινωνική ευημερία. Ένας άλλος σκοπός ου βιβλίου είναι να εξετασθούν εφαρμογές μέτρων Μικρο-οικονομικής πολιτικής ιδιαίτερα για την περίπτωση της Ελλάδας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Μικρο-οικονομική πολιτική: ο ρόλος και η σημασία της, Ι.Σ.Κ. || Ρυθμιστική πολιτική, Κ.Γ. || Ιδιωτικοποιήσεις / αποκρατικοποιήσεις, Ι.Σ.Κ. || Βιομηχανική πολιτική, Ι.Σ.Κ. || Τεχνολογική πολιτική, Ι.Σ.Κ. || Πολιτική ανταγωνισμού, Ι.Σ.Κ. || Διασυνδέσεις μεταξύ μέτρων τεχνολογικής πολιτικής και πολιτικής ανταγωνισμού, Ι.Σ.Κ. || Περιβαλλοντική πολιτική: θεωρία και πρακτική, Α.Ξ.

Παρατηρήσεις

Στη συγγραφή του βιβλίου, συμμετέχουν: Κ. Γάτσιος, Α. Ξεπαπαδέας και συνεργάστηκαν οι: Κ. Μπενετάτου, Θ. Παπαδόγγονας, Δρ. Ν. Τσούνης

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα