Κωδικός καταλόγου: 551107
ISBN: 978-960-01-1360-0
3η ανατύπωση, Ιανουάριος 2003 (1η έκδοση, 1987)
14 x 21
σελ. 78

Maurice Godelier

Θεωρία της Μετάβασης στον Μαρξ (Η)

Επιμελητής: Λένα Δεμαθά
Μεταφραστής: Ζαχαρίας Δεμαθάς
Μεταφραστής: Π. Πολέμης
Μεταφραστής: Λένα Δεμαθά
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €7,66
Τιμή: €6,89 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,77 (10%)


Περίληψη

Παρουσιάζονται παραστατικά τα πιο σημαντικά σημεία των κυριότερων αποσπασμάτων του έργου του Μαρξ, στα οποία αναλύονται οι μορφές και οι διαδικασίες μετάβασης από το ένα τρόπο παραγωγής σ' έναν άλλο, και εκείνων των κοινωνικών σχηματισμών που θεωρείται ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία με αυτούς τους τρόπους παραγωγής.

Περιεχόμενα

Το πρόβλημα της μετάβασης || Τρόποι παραγωγής || Ο οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός || Ανάλυση των διαδικασιών μετάβασης || Από την τυπική στην πραγματική υπαγωγή || Η μετάβαση ως διαδικασία γένεσης μιας νέας οργανικής ολότητας || Κέντρο και περιφέρεια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής: οι μορφές μετάβασης στις εξαρτημένες χώρες και περιφέρειες || Η μετάβαση στο σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32230

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα