Κωδικός καταλόγου: 9594009
ISBN: 978-960-01-0821-8
1η έκδοση, Οκτώβριος 1999
15 x 22
σελ. 430

Ναπολέων Μήτσης, Δημήτρης Καραδήμος

Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1822-1993) (Η)

Παράθεση πηγών

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €25,87
Τιμή: €23,28 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,59 (10%)


Περίληψη

Στην εργασία αυτή η περιλαμβάνεται μια περιορισμένης εκτάσεως ιστορική αναφορά η οποία όμως συμπληρώνεται από ένα πλήθος πηγών που παρατίθενται αυτούσιες. Στόχος είναι η άμεση καταγραφή και βίωση των εξελίξεων που έλαβαν χώρα σε έναν τόσο ευαίσθητο, σχετικά άγνωστο και ταυτόχρονα σημαντικό χώρο. Η όλη προσπάθεια αποβλέπει στο να καταστήσει τον αναγνώστη παρατηρητή και συμμέτοχο, να τον ευαισθητοποιήσει και να τον οδηγήσει στο να αντιληφθεί, μέσα από την ιστορική του πορεία, τη μορφή και τις διαστάσεις με τις οποίες εμφανίζεται σήμερα το θέμα της σχολικής γλώσσας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Συντομογραφίες || Η Διδασκαλία της Γραμματικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Εισαγωγή || Πηγές: Πρώτη περίοδος (1822-1880), Δεύτερη περίοδος (1881-1916), Τρίτη περίοδος (1917-1975), Τέταρτη περίοδος (1976-1993) || Πηγές

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31479

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα