Κωδικός καταλόγου: 804127
ISBN: 978-960-8041-27-9
1η έκδοση, Ιανουάριος 2000
14 x 21
σελ. 343

Γεώργιος Στασινόπουλος

Νομισματική Θεωρία και Πολιτική στην Ελλάδα τον 19ο Αιώνα

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €17,91
Τιμή: €16,12 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,79 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται συγκεκριμένες πλευρές της νομισματικής ιστορίας της Ελλάδας κατά τον 19ο αιώνα, μέσω μιας σύνθεσης οικονομικής ιστορίας και οικονομικών ιδεών. Στο πλαίσιο αυτό, και με τη συστηματική χρήση των πηγών, αναλύονται κεντρικά θέματα, όπως η πολιτική της Εθνικής Τράπεζας, ή «ένταξη» της Ελλάδας στη Λατινική Νομισματική Ένωση, οι αποτυχημένες προσπάθειες διατήρησης της μεταστρεψιμότητας τον 1885 κοκ. Παράλληλα, καταγράφεται και αποτιμάται η ελληνική οικονομική «σκέψη» της περιόδου αυτής, εντασσόμενη, παράλληλα, στον ευρύτερο χώρο της ιστορίας των οικονομικών «ιδεών» της Ευρώπης τον 19ο αιώνα.

Περιεχόμενα

Θεωρητικές διαστάσεις νομισματικής πολιτικής τον 19ο αιώνα || Η τραπεζική πολιτική στην Ελλάδα || Οι εναλλακτικές λύσεις (Προτάσεις για δημόσιο πιστωτικό φορέα, αμφισβήτηση εκδοτικού μονοπωλίου) || Προβλήματα και επιδιώξεις νομισματικής πολιτικής τον 19ο

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα