Κωδικός καταλόγου: 9557208
ISBN: 978-960-01-0820-Χ
1η έκδοση, Οκτώβριος 1999
17 x 24
σελ. 218

Αργύρης Κυρίδης

Πειθαρχία στο Σχολείο (Η)

Θεωρία και έρευνα

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €14,94
Τιμή: €13,45 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,49 (10%)


Περίληψη

Τα προβλήματα πειθαρχίας αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στη σχολική τάξη και μόνιμο παράγοντα όχλησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την πειθαρχία ως μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρότι το θέμα μελετήθηκε ενδελεχώς από την επιστημονική κοινότητα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, ο συγγραφέας του βιβλίου επιχειρεί τη σύνθεση των κυριοτέρων θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων του φαινομένου σε ενιαίο corpus, όπου οι μελετητές και οι ερευνητές του θέματος θα μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες. Το κείμενο του βιβλίου χωρίζεται σε δύο μη διακριτές βασικές ενότητες: Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση βασικών εννοιολογικών εργαλείων, κυρίως από την επιστήμη της κοινωνιολογίας, και επιχειρείται η σύνδεσή τους με τις δομικές και λειτουργικές συνιστώσες του σχολείου, του μικρόκοσμου της σχολικής τάξης και τα προβλήματα πειθαρχίας. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται εμβάθυνση στο υπό μελέτη θέμα μέσα από τα ευρήματα των σχετικών ερευνών και τις θεωρητικές προσεγγίσεις της παιδαγωγικής. Παράλληλα, μελετώνται και οι κοινωνιολογικές συνιστώσες των πειθαρχικών προβλημάτων.

Περιεχόμενα

Περί πειθαρχίας γενικά || Εξουσία, ηγεσία και πειθαρχία || Περί σχολικής πειθαρχίας || Κοινωνιολογική ανάλυση των δομικών και λειτουργικών στοιχείων της σχολικής πειθαρχίας || Πειθαρχία και αποτελεσματική διοίκηση της σχολικής τάξης || Δομικές συνιστώσες και προβληματική της σχολικής πειθαρχίας || Η μαθηματική υποκουλτούρα και η εκδήλωση πειθαρχικών προβλημάτων || Προβλήματα συμπεριφοράς και ταξική προέλευση || Σχολικός χώρος και πειθαρχία || Σχολικός χρόνος και πειθαρχία || Τα προβλήματα πειθαρχίας ως παρεμβολές στην επικοινωνιακή διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο πινάκων και διαγραμμάτων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31573

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα