1η έκδοση, 2020

Stephen T. Thornton, Jerry B. Marion

Κλασική Δυναμική των Σωματιδίων και των Συστημάτων

Επιμελητής: Παναγιώτα Καντή
Επιμελητής: Θεόδωρος Χωρίκης
Μεταφραστής: Ανδρέας Βαλαδάκης
Εκδόσεις: Gutenberg

Περίληψη

Μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη παρουσίαση της κλασικής μηχανικής των σωματιδίων, των συστημάτων σωματιδίων και των στερεών σωμάτων για προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές Φυσικής. Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι τριπλός: Να παρουσιάσει μια σύγχρονη διαπραγμάτευση των κλασικών μηχανικών συστημάτων με τέτοιο τρόπο ώστε η μετάβαση στην κβαντική θεωρία της Φυσικής να μπορεί να γίνει με όσο το δυνατό μικρότερη δυσκολία. Όπου είναι δυνατό, να εξοικειώσει τους φοιτητές με νέες μαθηματικές τεχνικές και να τους προσφέρει αρκετή εμπειρία στη λύση προβλημάτων ώστε οι φοιτητές να μπορούν να τη χρησιμοποιούν ικανοποιητικά όπου τους χρειάζεται. Να γνωρίσουν οι φοιτητές μεθόδους, οι οποίες ως ένα βαθμό είναι εκλεπτυσμένες, ώστε να χειρίζονται τόσο τον φορμαλισμό της θεωρίας όσο και τις λειτουργικές τεχνικές στη λύση προβλημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Περιεχόμενα

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ