Δημήτρης Σερεμέτης

Μνημονιακές Μεταρρυθμίσεις (Οι)

Διαθρωτικές αλλαγές 2010-2018: εργασία, επιχειρηματικότητα, κράτος

Εκδόσεις: Gutenberg

Περίληψη

Μαζί με την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης και των μέτρων λιτότητας, τα τρία προγράμματα οικονομικής προσαρμογής (Μνημόνια) της περιόδου 2010-2018 προέβλεπαν την υλοποίηση «διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Ακόμη και μετά την έξοδο από τα Μνημόνια, σταθερή είναι η σύσταση από τους δανειστές να ολοκληρωθούν και να διατηρηθούν οι μεταρρυθμίσεις. Στη μελέτη αναλύεται το περιεχόμενο της έννοιας αυτής, οι προτεραιότητες πολιτικής που υπηρετούσαν και οι μέθοδοι επιβολής των αλλαγών στη διάρκεια της μνημονιακής περιπέτειας της χώρας. Καθώς στην αφετηρία τους βρίσκεται κατά κανόνα μια νομοθετική αλλαγή, η ανάλυση των μεταρρυθμίσεων παρουσιάζεται με τη μορφή ενός χρονικού των νομοθετικών παρεμβάσεων που έγιναν σε μείζονες τομείς: αγορά εργασίας, επαγγελματική-επιχειρηματική δράση, δικαιοσύνη, λειτουργία του κράτους και δημόσια διοίκηση. Η παρουσίαση συμπληρώνεται με αναφορά στους παράγοντες, τα γεγονότα και τις οικονομικές-πολιτικές εξελίξεις που πλαισίωσαν αυτές τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα