2020

Ιωάννης Ε. Νικολάου, Κωνσταντίνος Ι. Ευαγγελινός, Κώστας Σοφούλης

Οικονομικό Πλαίσιο (Το)

Για την κοινωνικά υπεύθυνη, ηθική και πράσινη οικονομία

Εκδόσεις: Gutenberg

Περίληψη

Η ιδέα για το ανά χείρας βιβλίο προέκυψε από τη διαφαινόμενη ανάγκη για ικανοποιητική κι ορθή ενημέρωση των φοιτητών σε τμήματα περιβαλλοντικών σπουδών, σε θεμελιώδη θέματα οικονομικής θεωρίας καθώς και εξοικείωσή τους με τη συνάφεια που έχουν τα ειδικότερα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν, με τα οικονομικά ζητήματα. Το δεύτερο κίνητρο για τη συγγραφή του βιβλίου ήταν να παρουσιαστεί μια άλλη οπτική του οικονομικού συστήματος, η Περιβαλλοντική, με εύληπτο τρόπο για τους μη - οικονομολόγους. Το εγχείρημα αυτό συντελείται πρώτιστα με την παρουσίαση των θεμελιωδών οικονομικών εννοιών, ενώ εν συνεχεία προτείνεται μια νέα εναλλακτική οπτική για τη λειτουργία ολόκληρου του οικονομικού συστήματος.

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα