Κωδικός καταλόγου: 9550630
ISBN: 978-960-01-2053-0
1η έκδοση, Ιούλιος 2019
17 x 24
σελ. 768

John Tribe

Οικονομικά της Αναψυχής, του Ελεύθερου Χρόνου και του Τουρισμού

Επιμελητής: Γιώργος Μ. Αγιομυργιανάκης
Επιμελητής: Αγγελική Ν. Μενεγάκη
Μεταφραστής: Ανδρέας Σοκοδήμος
Εκδόσεις: Gutenberg

Περιεχόμενα

Κατάλογος εικόνων || Κατάλογος σχημάτων || Κατάλογος πινάκων || Πρόλογος πέμπτης έκδοσης || Πρόλογος Επιμελητών || Εισαγωγή || Αναψυχή, ελεύθερος χρόνος και τουριστικοί οργανισμοί || Η αγορά για προϊόντα αναψυχής, ελεύθερου χρόνου και τουρισμού || Zήτηση: χρονική προτίμηση, ελαστικότητα και πρόβλεψη || Προσφορά και κόστος || Διάρθρωση της αγοράς και καθορισμός τιμών || Παρέμβαση στην αγορά || Το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας || Το ανταγωνιστικό, το τεχνολογικό, το πολιτικό και το κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον || Το οικονομικό περιβάλλον || Επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα || Επενδύσεις στον δημόσιο τομέα || Οικονομικές επιδράσεις || Εισόδημα, απασχόληση και τιμές || Οικονομική ανάπτυξη και αναγέννηση || Η παγκόσμια οικονομία || Το ισοζύγιο πληρωμών και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες || Παγκοσμιοποίηση || Οικονομική του περιβάλλοντος || Περιβαλλοντικές επιδράσεις || Δράση για βιωσιμότητα || Κριτική, εναλλακτικές οπτικές γωνίες και αλλαγή || Επισκόπηση ελληνικού τουρισμού || Ενότητα α: ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα σε αριθμούς - Ενότητα Β: Τουριστικές πολιτικές - Ενότητα γ: κλιματική αλλαγή και τουρισμός στην Ελλάδα || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο όρων