1η έκδοση, 2018

Bryan Kolb, Ian Whishaw

Βασικές Αρχές Νευρο-Ψυχολογίας του Ανθρώπου

Επιμελητής: Στέλλα Γιακουμάκη
Επιμελητής: Ανδρέας Καστελλάκης
Μεταφραστής: Αθηνά Μυλωνά
Μεταφραστής: Ελισάβετ Κοππάση
Εκδόσεις: Gutenberg

Παρατηρήσεις

Με συνοδευτικά βοηθητικά