Κωδικός καταλόγου: 9571110
ISBN: 978-960-01-1962-6
1η έκδοση, Ιούλιος 2018

Bryan Kolb, Ian Whishaw

Βασικές Αρχές Νευροψυχολογίας του Ανθρώπου

Επιμελητής: Στέλλα Γιακουμάκη
Επιμελητής: Ανδρέας Καστελλάκης
Μεταφραστής: Αθηνά Μυλωνά
Μεταφραστής: Ελισάβετ Κοππάση
Εκδόσεις: Gutenberg

Παρατηρήσεις

Με συνοδευτικά βοηθητικά