1η έκδοση, 2018

Marc Lavoie

Μετα-Κεϋνσιαννή Οικονομία (Η)

Επιμελητής: Γεώργιος Αργείτης
Επιμελητής: Μαριλού Ιωακειμίδη
Μεταφραστής: Μαριλού Ιωακειμίδη
Εκδόσεις: Gutenberg