1η έκδοση, 2018

Charles Baudelaire

'Ανθη του Κακού (Τα)

Μεταφραστής: Γιώργος Κεντρωτής
Εκδόσεις: Gutenberg