Κωδικός καταλόγου: 888904
ISBN: 978-960-220-411-5
3η έκδοση, Αθήνα 2008 (1η έκδοση, 1993)
17 x 24
σελ. 310

'Αννα Παγοροπούλου

Ψυχολογία της Τρίτης Ηλικίας

Εκδόσεις: Κεντρική Διάθεση

Περίληψη

Η δημοσίευση της "Ψυχολογίας της Τρίτης Ηλικίας" συμπίμπτει με το "Ευρωπαϊκό Έτος των Ηλικιωμένων και της Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών". Το 2000 ας ευχηθούμε ότι θα γίνει η αφετηρία για την καλύτερη περίθαλψη των ηλικιωμένων, σύμφωνα με τρεις σκοπούς. Να θεραπεύσουμε ό,τι είναι θεραπεύσιμο. Να ανακουφίσουμε από τα συμπτώματα. Να αποκαταστήσουμε τη φυσική λειτουργική ικανότητα των ηλικιωμένων. Το φαινόμενο του γήρατος αφορά όλες τις ηλικίες ως γενικό κοινωνικό φαινόμενο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Ηλικία, αλλαγή και νόρμες || Η ψυχολογική μελέτη της τρίτης ηλικίας || Ερευνητικές μέθοδοι στην εξελικτική ψυχολογία της τρίτης ηλικίας || Βιοσωματικές αλλαγές της τρίτης ηλικίας || Η εξέλιξη των νοητικών ικανοτήτων κατά την τρίτη ηλικία || Η εξέλιξη της προσωπικότητας στην τρίτη ηλικία || Ψυχοπαθολογία της τρίτης ηλικίας

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα