Κωδικός καταλόγου: 9558174
ISBN: 978-960-01-1886-5
1η έκδοση, Ιούλιος 2017
17 x 24
σελ. 142

Λιάνα Σακελλίου

Όπου Φυσά Γλυκά η Αύρα

Εκδόσεις: Gutenberg

Περιεχόμενα

Το αθάνατο νερό || Πηγές || Χρ'ωματα εμπιστοσύνης || Με θέα τη θάλασσα || Παλάτια || Εργόχειρο ιδιωτικής αξίας || Επιλεγόμενα || Σημειώσεις || Ευχαριστίες

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα