Κωδικός καταλόγου: 9557327
ISBN: 978-960-01-1807-0
1η έκδοση, Σεπτέμβριος 2016
17 x 24
σελ. 178

Κώστας Ντίνας, Ευθυμία Γώτη

Κριτικός Γραμματισμός στη Σχολική Πράξη: Αρχίζοντας από το Νηπιαγωγείο (Ο)

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €10,00
Τιμή: €9,00 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,00 (10%)


Περίληψη

Ο Κριτικός Γραμματισμός αποτελεί την πιο σύγχρονη φιλοσοφική-ιδεο­λογική προσέγγιση της γλώσσας και ακολουθείται από αντίστοιχες διδακτικές προτάσεις, πρόσφατα δεν έχει υιοθετηθεί από τα νέα Προγράμματα Σπουδών Γλωσσικής Διδασκαλίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Αναπτύχθηκε μέσα σε ένα ευρύ θεωρητικό πλαίσιο ―του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών σε συνδυασμό και με την ανάπτυξη των πολιτισμικών σπουδών― από αντιλήψεις που εκφράστηκαν από γλωσσολόγους και παιδαγωγούς σύμφωνα με τις οποίες τα γλωσσικά φαινόμενα συνδέονται πολύ στενά με τα κοινωνικά.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, μετά από σύντομη ιστορική αναδρομή στη γλωσσική διδασκαλία, επιχειρείται η οριοθέτηση του Γραμματισμού και του δρόμου που διανύθηκε προς τον Κριτικό Γραμματισμό και παράλληλα ένα πέρασμα από διάφορους άλλους Γραμματισμούς. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ο τρόπος προσέγγισης, ανάλυσης και διδασκαλίας του κειμένου στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής του Κριτικού Γραμματισμού και στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται διδακτικές εφαρμογές και προτάσεις.
Το βιβλίο απευθύνεται σε όποιον θα ήθελε να μάθει ή να διδάξει πώς μπορεί να δει κανείς «πίσω από τα γράμματα και κάτω από τις λέξεις».

Περιεχόμενα

Αφετηριακές σκέψεις || Οριοθέτηση του γραμματισμού: Ένα σύντομο χρονικό || Οριοθέτηση του κριτικού γραμματισμού || Η συστημική λειτουργική γραμματική || Η κριτική ανάλυση λόγου || Οι τέσσερις άξονες προσέγγισης του κειμένου || Πρακτική εφαρμογή στο νηπιαγωγείο || Πρώτη πρόταση εφαρμογής || Δεύτερη πρόταση εφαρμογής || Συμπεράσματα-Επιλογικά || Βιβλιογραφία-Δικτυογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα