Κωδικός καταλόγου: 9550609
ISBN: 978-960-01-1580-2
2η αναθεωρημένη έκδοση, Μάιος 2015
17 x 24
σελ. 560

Ιωάννης Κατσουλάκος

Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης

Αγορές, επιχειρησιακές στρατηγικές και πολιτική ανταγωνισμού

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €39,81
Τιμή: €35,83 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,98 (10%)


Περίληψη

Η Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης αποτελεί, από τις αρχές τουλάχιστον της δεκαετίας του 1980, έναν από τους πλέον βασικούς κλάδους της Εφαρμοσμένης Μικροοικονομικής Θεωρίας και διδάσκεται σε όλα τα σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα οικονομικής επιστήμης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η εκτενής ανάλυση της Θεωρίας Βιομηχανικής Οργάνωσης και της Πολιτικής Ανταγωνισμού και όλων των επιχειρησιακών πρακτικών που αποτελούν αντικείμενό τους. Στο βιβλίο τονίζονται η διαισθητική ερμηνεία των αποτελεσμάτων και προβλέψεων των διαφόρων υποδειγμάτων, προκειμένου να κατανοηθεί η συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές, και η σημασία τους στη διαμόρφωση μέτρων (μικρο)οικονομικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις παραδείγματα – τα οποία βασίζονται σε ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα Βιομηχανικής Οργάνωσης, Εφαρμοσμένης Βιομηχανικής Οργάνωσης και Πολιτικής Ανταγωνισμού, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν και να εντρυφήσουν σε ένα πολύ σημαντικό πεδίο της οικονομικής σκέψης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Θεωρία της επιχείρησης και ένα βασικό υπόδειγμα βιομηχανικής οργάνωσης || Ανάλυση αγορών χωρίς στρατηγική αλληλεπίδραση επιχειρήσεων || Αγορές με στρατηγική αλληλεπίδραση επιχειρήσεων || Επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική ανταγωνισμού || Τεχνολογικός ανταγωνισμός, επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, δίκτυα και πρότυπα || Παράρτημα Ι: Βασικές αρχές μικροοικονομικής και ανάλυσης αγορών - Σύντομη εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων || Παράρτημα ΙΙ: Οικονομική ανάλυση οριζόντιων συμπράξεων: Αναλυτική περιγραφή των συνθηκών που διευκολύνουν το συντονισμό της συμπεριφοράς σε ολιγοπωλιακές αγορές ("Σιωπηρές" συνεργασίες/Tactic collusion)

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41959109

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα