1η έκδοση, Νοέμβριος 2016
14 x 21

Fernando Pessoa

Φάουστο

Μεταφραστής: Μαρία Παπαδήμα
Εκδόσεις: Gutenberg

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα