Κωδικός καταλόγου: 9550617
ISBN: 978-960-01-1888-9
1η έκδοση, Ιούλιος 2017
21 x 28,5
σελ. 696

James H. Stock, Mark W. Watson

Εισαγωγή στην Οικονομετρία

Μεταφραστής: Ανδρέας Σοκοδήμος
Επιμελητής: Ιωάννης-Χρυσόστομος Πραγγίδης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €55,00
Τιμή: €49,50 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €5,50 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο Εισαγωγή στην Οικονομετρία των James H. Stock και Mark W. Watson αποτελεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση των βασικών αρχών της Οικονομετρίας και των εμπει¬ρικών τους εφαρμογών. Το βιβλίο έχει το σημα¬ντικό πλεονέκτημα ότι παρουσιάζει τη θεωρία με βάση εμπειρικές εφαρμογές. Κάθε μεθοδολογικό θέμα είναι οργανωμένο γύρω από ένα σημαντικό ερώτημα του πραγματικού κόσμου που απαιτεί μια αριθμητική απάντηση. Παράλληλα, έχει ένα πλήθος από παιδαγωγικά χαρακτηριστικά που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές να κατανοήσουν, να διατηρήσουν και να εφαρμόσουν τις βασικές ιδέες. Η κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται προϋποθέτει από την πλευρά του αναγνώστη μόνο μερικές βασικές έννοιες της Στατιστικής και των Μαθηματικών. Για τον λόγο αυτό, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ένα σύντομο πρόγραμμα διδασκαλίας σχετικά με τις εφαρμοσμένες χρονοσειρές και τις προβλέψεις. Το βιβλίο Εισαγωγή στην Οικονομετρία των James H. Stock και Mark W. Watson αποτελεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση των βασικών αρχών της Οικονομετρίας και των εμπει¬ρικών τους εφαρμογών. Το βιβλίο έχει το σημα¬ντικό πλεονέκτημα ότι παρουσιάζει τη θεωρία με βάση εμπειρικές εφαρμογές. Κάθε μεθοδολογικό θέμα είναι οργανωμένο γύρω από ένα σημαντικό ερώτημα του πραγματικού κόσμου που απαιτεί μια αριθμητική απάντηση. Παράλληλα, έχει ένα πλήθος από παιδαγωγικά χαρακτηριστικά που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές να κατανοήσουν, να διατηρήσουν και να εφαρμόσουν τις βασικές ιδέες. Η κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται προϋποθέτει από την πλευρά του αναγνώστη μόνο μερικές βασικές έννοιες της Στατιστικής και των Μαθηματικών. Για τον λόγο αυτό, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ένα σύντομο πρόγραμμα διδασκαλίας σχετικά με τις εφαρμοσμένες χρονοσειρές και τις προβλέψεις.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || KEΦΑΛΑΙΟ 1 Οικονομικά ερωτήματα και δεδομένα || KEΦΑΛΑΙΟ 2 Ανασκόπηση των Πιθανοτήτων || KEΦΑΛΑΙΟ 3 Ανασκόπηση της Στατιστικής || KEΦΑΛΑΙΟ 4 Γραμμική παλινδρόμηση με μία ερμηνευτική μεταβλητή || KEΦΑΛΑΙΟ 5 Παλινδρόμηση με μία ερμηνευτική μεταβλητή: Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης || KEΦΑΛΑΙΟ 6 Γραμμική παλινδρόμηση με πολλές ερμηνευτικές μεταβλητές || KEΦΑΛΑΙΟ 7 Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης στην πολλαπλή παλινδρόμηση || KEΦΑΛΑΙΟ 8 Μη γραμμικές συναρτήσεις παλινδρόμησης || KEΦΑΛΑΙΟ 9 Αξιολόγηση μελετών με βάση την πολλαπλή παλινδρόμηση || KEΦΑΛΑΙΟ 10 Παλινδρόμηση με δεδομένα πάνελ || KEΦΑΛΑΙΟ 11 Παλινδρόμηση με μία δυαδική εξαρτημένη μεταβλητή || KEΦΑΛΑΙΟ 12 Παλινδρόμηση με βοηθητικές μεταβλητές || KEΦΑΛΑΙΟ 13 Πειράματα και οιονεί πειράματα || KEΦΑΛΑΙΟ 14 Εισαγωγή στην παλινδρόμηση χρονοσειρών και στις προβλέψεις || KEΦΑΛΑΙΟ 15 Εκτίμηση δυναμικών αιτιοτήτων || KEΦΑΛΑΙΟ 16 Περισσότερα θέματα σχετικά με την παλινδρόμηση χρονοσειρών || KEΦΑΛΑΙΟ 17 Η θεωρία της γραμμικής παλινδρόμησης με μία ερμηνευτική μεταβλητή || KEΦΑΛΑΙΟ 18 Η θεωρία της πολλαπλής παλινδρόμησης

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 68395520